All Seasons Polska Sp. z o.o.

RSM – Roztwór saletrzano-mocznikowy 32%

Wróć do: Nawozy ›

Roztwór saletrzano – mocznikowy (RSM) otrzymywany jest przez zmieszanie w stosunku molowym 1:1 roztworów – saletry amonowej i mocznika.

Jest nawozem o szybkim i długotrwałym działaniu ze względu na zawartość trzech form azotu: amonowej, azotanowej i amidowej.

Zawiera inhibitor korozji. Bez dodatków antykorozyjnych powoduje korozję stali zwykłej, metali nieżelaznych i ich stopów. Agresywność RSM zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia azotu, ze wzrostem pH i spadkiem temperatury. Dezaktywowany zimny roztwór RSM w 293K (20°C) wykazuje niską korozyjność.

W zależności od zawartości azotu ogólnego rozróżnia się trzy rodzaje roztworów: 28 % N, 30 % N, 32 % N.

Zastosowanie

Roztwór saletrzano-mocznikowy może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb do przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych.

Warunki przechowywania

Roztwór saletrzano-mocznikowy należy przechowywać w zamkniętych zbiornikach z odpowietrzeniem w temperaturze wyższej od temperatury krystalizacji. Zbiorniki, pompy i rurociągi, którymi przetłaczany jest nawóz powinny być wykonane z materiałów odpornych na jego działanie, np. emalii, stali kwasoodpornej, odpowiednio zabezpieczonej stali zwykłej lub tworzyw sztucznych ( polietylenu, polipropylenu, PCV).

Nie dopuszcza się stosowania metali kolorowych lub ich stopów.

W czasie magazynowania nie następuje utrata wartości odżywczych nawozu.

Odparowującą wodę należy uzupełnić do stanu pierwotnego.

Web design: MkDes
Auta użytkowe wsparły europejski rozwój na ponad 580 mld euro           Coraz bliżej decyzji ws. nowej fabryki aut w Europie Wschodniej           Pierwsze spojrzenie na nowego Infiniti Q30           Zautomatyzowana jazda: nieunikniony kierunek?